Aktuální sekce: O společnosti

Jsme česká společnost, která byla založena v roce 1992 a je v oboru dobře známa jako dodavatel autožárovek a autopříslušenství vysoké technické úrovně, které splňují všechny parametry evropských standardů a legislativy. Naším posláním je neustále zlepšovat služby všem zákazníkům, a tím dlouhodobě zajistit spokojenost našich obchodních partnerů a prosperitu společnosti.

Pro naplnění poslání společnosti, být důstojným hráčem na tuzemském trhu, se řídíme následujícími zásadami:

Plníme vždy a rychle požadavky zákazníků

Komunikujeme se zákazníky, nasloucháme jim, reagujeme na jejich požadavky a plníme je rychle.

Neustále zlepšujeme poskytované služby

Celá organizace je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Partnerství se stálými dodavateli

Dlouhodobou spoluprací vytváříme vztahy vzájemné důvěry, které neustále zlepšujeme. Kvalita našich služeb je úměrná kvalitě našich dodavatelů.

Staráme se o zaměstnance

Každý z pracovníků společnosti odpovídá za kvalitu svých výstupů, všichni jsme interní dodavatelé a zákazníci. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto stejně důležitý jako externí zákazník.

Respektujeme životní prostředí

Šetrným využíváním obalových materiálů snižujeme jejich možné negativní dopady na životní prostředí.

Závazek společnosti

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku jakosti, protože její naplnění zajistí růst ziskovosti a prosperitu společnosti. Vedení se proto zavazuje k vytvoření lidských, finančních a materiálových zdrojů pro neustálé zlepšování procesů systému managementu jakosti.

© TORIO PLUS, spol. s r.o. 2006